BD Kralovice

Bytový dům Kralovice u Rakovníka, ul. B. Němcové  

Autor: Ing. arch. Radek Dragoun

Spolupráce: Ing. arch. Jaromír Veselák, Jakub Chvojka

Stavebně-technické řešení: Ing. Ivan Rys, Ing. Naďa Zdvořanová

Návrh 2009, realizace  2011

Foto: F. Šlapal, R. Boček