BD Sylván

Bytové domy a urbanistické řešení čtvrti Plzeň Sylván

autoři: Ing. arch. Václav Ulč, Ing. arch. Radek Dragoun

Stavebně-technické řešení: AVE architekt

Návrh 1999-2000, realizace 2003-2007

Foto: A. Jungman