BD Veleslavínova

Bytový dům Plzeň, Veleslavínova ul.

Autor: Ing. arch. Radek Dragoun

Spolupráce: Ing. arch. Jaromír Veselák

Stavebně-technické řešení: AVE architekt

Návrh 2008, dokončeno  2016

Foto: F. Šlapal