Enginering

Value Engineering (později ZF), Teslova ul. Borská pole

Autor: Ing. arch. Radek Dragoun

Stavebně-technické řešení: AVE architekt

Návrh 2004, realizace 2005 – objekt se nedochoval a byl poškozen přestavbou

Foto: V. Podestát