GLP

Dostavba šaten, výtahu a sociálního zázemí

Gymnázium Luďka Pika, Opavská ul. Plzeň

Autor: Ing. arch. Radek Dragoun

Stavebně-technické řešení: HBH Plzeň

Návrh 2005 – 2015 , realizace  2006, II. etapa 2018

Foto: archiv autora