Habrman

Křídlo pro J. Kaplického

Habrmanovo náměstí, Plzeň

Autoři: Jakub Chvojka, Radek Dragoun

Stavebně-technické řešení: Ing. František Popelka

Statika: Ing. Tomáš Bryčka

Návrh 2015, realizace 2017

Foto: F. Šlapal