Hasiči

Centrální požární stanice Plzeň – Košutka

autoři: Ing. arch. Radek Dragoun, Ing. arch. Václav Ulč

Stavebně-technické řešení: AVE architekt

Návrh 2001, realizace 2003

Foto: R. Boček, I. Kopicová