Profil

Ing. arch. Radek Dragoun (1974) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. V letech 1998-1999 vedl samostatnou praxi a spolupracoval s ateliérem Jiran + Kohout architekti. Poté v letech 1999-2005 spolupráce s Ing. arch. Václavem Ulčem (AVE architekt). Od roku 2003 je členem České komory architektů, má autorizaci A0 s všeobecnou působností; je také školený porotce architektonických soutěží. Od roku 2006 vede samostatnou architektonickou praxi.
Architekt Radek Dragoun žije a pracuje v Plzni na Doubravce.

Ocenění a soutěže

  • Pavilon ČR EXPO Hannover, 1998, odměna (spoluautor V. Ulč)
  • U Zvonu – Plzeň, 2003, 1. místo (spoluautor V. Ulč)
  • Cena Hanuše Zápala za období 1990-2005 (s V. Ulčem)
  • Stavba roku Plzeňského kraje – 2003, 2004, 2011 (cena hejtmana), 2016
  • Europan 8 – 2006 – čestné uznání (spoluautoři J. Chvojka, J. Veselák, M. Spěváček)
  • Grand Prix Architektů 2015 – čestné uznání (s J. Chvojkou)
  • Česká cena z architekturu 2018 – zvláštní cena společnosti Velux (s J. Chvojkou)

Profil studia

Architektura je služba, řemeslo, hledání cesty, jak myšlenku a nápad realizovat. Není pouze neutrálním inženýrským nebo uměleckým dílem. Architektura má své emoce a energii, kterými oslovuje uživatele i pozorovatele. Dobrá a smysluplná práce vzniká pouze na základě dialogu a spolupráce mezi investorem a architektem.
Ing. arch. Radek Dragoun

Dvacet let praktických zkušeností, specializace na bydlení, bytové domy v městském prostředí, dostavby proluk, zajímavá a silná místa, průmyslová architektura, rekonstrukce památkově chráněných staveb zejména z 30. let 20. století, recyklace staveb a konverze na novou funkci. Komplexní služba od zpracování architektonického návrhu stavby, projektu pro územní řízení, stavební povolení, projektu pro provedení stavby, autorský dozor při realizaci.

Spolupracovníci

Ing. František Popelka – stavebně-konstrukční řešení
Jakub Chvojka – architekt, autorská spolupráce